Kaleidoscoop Willem de MérodeDe bundel Kaleidoscoop is de bundel “50 -/- 1”. Oorspronkelijk was het de bedoeling van De Mérode dat er 50 gedichten in de bundel kwamen. Maar hij kreeg onenigheid met zijn broer die de uitgave verzorgde. In het gedicht ‘Toon‘ stond een vloek en dat was reden tot censuur. Uiteindelijk schikte De Mérode zich, waarschijnlijk omdat de publicatie hem anders te lang duurde. Geduld was niet zijn sterkste kant. Het gedicht Toon werd niet opgenomen. Het is wel gepubliceerd in het tijdschrift ‘De Werkplaats’.

Kaleidoscoop werd goed ontvangen door critici. Vestdijk schreef in de NRC (17 september 1938):

Onder de prachtige plastieken in dezen bundel, die in serie bijna niemand in ons land zoo scherp weet te boetseeren als De Mérode, treffen inderdaad een groot aantal door een niets ontziende gruwelijkheid, die ook lang niet altijd door een goddelijk licht getemperd wordt. Willem de Mérode als toonbeeld van religieuze zachtmoedigheid blijkt eens te meer een legende te zijn.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+ 53 = 59