Stichting Willem de Mérode heeft tot doel het in stand houden en waarborgen van het aanbod van informatie over de dichter en schrijver Willem de Mérode. Dit wil de stichting bereiken onder andere via een permanente expositie, lezingen, het uitbrengen van nieuw materiaal en door de continuïteit van deze website te waarborgen. Daarnaast wil de stichting ijveren voor het vergroten van de naamsbekendheid van deze dichter, onder andere door het werk van De Mérode verder onder de aandacht te brengen.

In het bestuur hebben plaatsgenomen:

  • Jan van de Wal uit Uithuizermeeden (voorzitter)
  • Iddo Keuning uit Houten (penningmeester)
  • Ludwig Hoogendoorn uit Ten Boer (secretaris)
  • prof. dr. George Harinck uit Amersfoort (algemeen bestuurslid)
  • dr. Hans Werkman uit Amersfoort (algemeen bestuurslid)Jan van de Wal uit Uithuizermeeden (voorzitter)

Er is tevens een Commissie van Advies ingesteld, die wordt gevormd door Doekle de Boer uit Leeuwarden, Jan Willem Keuning uit Oosterlittens en Ludwig Hoogendoorn uit Uithuizermeeden. De Stichting Culturele Raad Gemeente Eemsmond ondersteunt het doel van de stichting, denkt mee en faciliteert.

ondertekening oprichtingsakte 1 december 2017

ondertekening oprichtingsakte 1 december 2017

Startjaar 2018

In december 2017 volgt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het realiseren van een bankrekening. Vervolgens gaan we in 2018 echt aan de slag om de stichting verder vorm te geven. We gaan aan de slag met het aanbieden van lezingen, het verwerven van een permanente Willem de Mérode-expositie en het uitbrengen van publicaties. Wij willen graag naast de Commissie van Advies ook een Comité van Aanbeveling samenstellen van mensen die Willem de Mérode en de stichting een warm hart toedragen. Verder willen we de ANBI-status formeel verkrijgen (de mogelijkheid is al in de statuten geregeld). Jaarlijks brengen we verslag en jaarrekening uit die we op deze site publiceren. Het KvK-nummer van de stichting is 70397732.

Help ons mee met de verzameling

De stichting verzamelt boeken, handschriften, foto’s of voorwerpen in relatie tot De Mérode. Heeft u materiaal dan is dat van harte welkom (eventueel in bruikleen). We horen graag van u.

[pirate_forms]