Brief aan Jan 1939 - header

Een brief aan Jan – 1939

W.E. Keuning                                                                                                                Eerbeek, 23 April 1939 Beste Jan, brr, wat kom je op Zondagmorgen met een Jodeninvasie.[i] Nee, ik snap ze niet, hoewel het heel erg is hoe ze behandeld zijn. In vrede, je zit er mee. En we zitten er mee. De Amsterdammers vervloeken hen al. Daar is Lees meer…