Er zijn diverse gedichten gepubliceerd die niet in Verzamelde Gedichten I en II (1987) voorkomen. Wie kan mij aan de tekst van deze gedichten helpen? Het gaat waarschijnlijk voornamelijk om gedichten die tussen 1911 en 1922 zijn geschreven, sommige zijn waarschijnlijk zoekgeraakt/onvindbaar. Zie ook willemdemerode.nl – in tijdschriften gepubliceerde gedichten.

De titels van de gedichten zijn:

 1. Ballade
 2. Beieren
 3. Bloeiend gras
 4. Christus
 5. Danseres (Elsevier’s Geïllustreerd maandschrift)
 6. De bevreesde
 7. De boom
 8. De Galnoot
 9. De heide
 10. De lichtbaak
 11. De nar
 12. De oude pruimeboom – Stemmen des Tijds, 1928 (611-15)
 13. De vader
 14. De vrouw van Lot
 15. De werver
 16. Dreigende bui
 17. Gedichten
 18. Hermes van Praxiteles
 19. Het concert
 20. Het fresco
 21. Het zevende kruiswoord
 22. Hondsdagen
 23. Ik hef de schaal met eigen bloed
 24. In den Vreemde
 25. Intocht
 26. Jacob
 27. Liedje in de lente
 28. Mannasse’s gebed
 29. Mohammed
 30. Mozes
 31. Oudejaarsavond
 32. Pharao
 33. Platoon
 34. Requiem
 35. Tooverkring
 36. Uit Psalm 103
 37. Verzen
 38. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet
 39. Wat kan mij uw liefde wezen?
 40. Witte nachten
 41. Ziek liggen (Stil liggen?) – Het gedicht ‘Stil liggen’ is opgenomen in ‘Herinneringen aan Willem de Mérode’ door mr. Barend de Goede. Hij schreef dat er drie gedichten van De Mérode zijn gepubliceerd in ‘Bovenover, maandblad van het Christelijk Lyceum Arnhem’. De hoofdredacteur van dit schoolblad bewonderde Willem de Mérode en stuurde hem het schoolblad maandelijks toe. De Mérode reageerde telkens met een bedankbrief. Dat het gedicht Stil liggen niet is gebundeld, is volgens De Goede omdat het van uitermate zwakke kwaliteit is. Eén gedicht is weggeraakt. Het derde gedicht was oorspronkelijk bestemd als inleiding voor de bundel ‘De stille tuin’.