Bundels en boeken

Volg de links voor een overzicht van alle uitgaves door Willem de Mérode:
Bibliografie dichtbundels
Bibliografie boeken
Bibliografie tijdschriften

Tijdschriften

 • Willem de Mérode debuteerde in 1911 in ‘Ons Tijdschrift’
 • Willem de Mérode was redacteur van ‘Het getij’
 • Willem de Mérode publiceerde in ‘Opwaartsche Wegen’
 • Willem de Mérode publiceerde in ‘De Werkplaats
 • Vanaf 1930 werkte hij mee aan ‘Aristo’
 • Willem de Mérode publiceerde in ‘Opgang’

Er zijn gedichten van De Mérode verschenen in maandblad Bovenover van het Christelijk Lyceum Arnhem), in Aristo, De Beiaard, De Delver, Dietsche Warande, Eerbeeks Kerkklok, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, Het Getij, De Gids, Groot-Nederland, Helikon, Het korenland, De lantaarn, De nieuwe gids, Nieuwe oogst, Onze eeuw, Op den uitkijk, Opgang, Opwaartsche wegen, Roeping, De stem, Stemmen des tijds, De Tijdspiegel, De vriend des huizes, en in De Werkplaats. Meer weten? Zie ‘gepubliceerd in tijdschriften’.

Publicaties over Willem de Mérode

Met dank aan onder anderen Mats Beek. Op jaartal, oplopend. Deze lijst is niet uitputtend. Iedere bijdrage is welkom.

 • Ernst Groeneveld. (1919). De Jongeren Bloemlezing uit het werk van de jongere Nederlandsche dichters. A’dam Van Looy. 113p. Bevat o.a. poëzie van Nijhoff, de Vries, De Mérode en Johannes van ’t Lindenhout.
 • Reind Kuitert. (1928). ‘Willem de Mérode
 • ‘Opwaartsche wegen’ bracht in september 1932 een Willem de Mérode-nummer uit. Ook na zijn overlijden brengt ‘Opwaartsche wegen’ een (dubbel) Willem de Mérode-nummer uit.
 • Duinkerken, Anton van, P.J. Meertens, PJ., Rijnsdorp, C.,e.a. (1939). ‘Willem de Mérode herdacht‘.
 • Goede, B. de. (1940). ‘Herinneringen aan W. de Mérode’
 • Polemios (blad). (1950) ‘In memoriam Willem de Mérode‘. Een nummer volledig gewijd aan De Mérode.
 • Kentering (blad). (1971). ‘Bewaar mij voor den waanzin van van het recht, een documentaire over De Mérode en het Vrolijke Klimaat’ Kentering jaargang 12, nummer 3. Een nummer volledig gewijd aan De Mérode.
 • Werkman, H. (1971). ‘Het leven van W. de Mérode
 • Borgers, G., Meertens, P.J., Werkman, H. (1973). ‘Schrijversprentenboek 18, W. de Mérode‘. Amsterdam, De Bezige Bij.
 • Werkman, H. (1983). ‘De wereld van Willem de Mérode‘. Herziene uitgave van ‘Het leven van Willem de Mérode’.
 • Veltkamp, Evert Paul. (1987) ‘Een koninklijke onderscheiding voor Willem de Mérode’, in: Woordwerk. Christelijk literair tijdschrift. Jaargang 5 nummer 19 (september 1987), p. 21-25.
 • In ‘Schrijversprentenboek 28, Opwaartsche wegen'(1989) is een handschrift van het gedicht ‘Het Stamboek’, van ‘De getuigenis’ en van ‘De zusters’ opgenomen.
 • Werkman, H. (1991). ‘De Mérode en de jongens‘.
 • Een uitgave met het handschrift van Willem de Mérode met het gedicht ‘Het Hooge Land’, uitgegeven voor de Willem de Mérodekamer te Uithuizermeeden (1995)
 • Digitaal informatiecentrum Willem de Mérode; opgezet door en naar idee van Helma de Boer (sinds 1997)
 • Een bijdrage over Willem de Mérode in ‘Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige Literatuur na 1945’ door Hans Werkman (februari 1998).
 • Veltkamp, Evert Paul. (1998). ‘Willem de Mérode per ongeluk geridderd’, in: Liter. Christelijk literair tijdschrift. Jaargang 1 (1998) nummer 2 (mei), p. 63-67.
 • Hans Werkman, ‘Gesprek in de Neumshutte: Wilma Vermaat over Willem de Mérode’ (1999)
 • Een hoofdstuk over Willem de Mérode in Hans Heesen & Harry Jansen, ‘Pen in ruste. Schrijversgraven in Midden-Nederland’ (2001)
 • Een artikel over Willem de Mérode in het regionaal-historisch blad De Marke (Brummen/Eerbeek) door Piet Willemsen (redacteur), geplaatst in oktober 2003 (ook te vinden in het artikelarchief op deze site).
 • W.J. Otten, ‘Onze lieve vrouwe van de schemering’ – essaybundel met hoofdstuk ‘Moedergeloof’ gewijd aan De Mérode (2009)
 • Hans Werkman, ‘Bitterzoete overvloed – De wereld van Willem de Mérode’ (2011)
 • Bras, K. (2013). ‘Een met de Ene. Protestantse mystiek van Abraham Kuiper tot Maria de Groot’, Vught: Skandalon. Onderdeel over Willem de Mérode: pp. 56-75

Literaire prijzen

In het najaar van 1936 kreeg hij een ere-tentoonstelling in Utrecht (van 30 oktober tot 10 november 1938) van en over zijn werk.
De Mérode werd bij Koninklijk Besluit in 1936 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd.

Vertalingen

Omar Khayyam, kwatrijnen (1931)

Brieven

De handschriften van enkele brieven van Willem de Mérode staan afgedrukt in ‘Schrijversprentenboek 28, Opwaartsche Wegen’. Ook zijn er handschriften in te zien bij het letterkundig museum.

Diversen (niet uitputtend), muziek

 • ‘Kerstliedje: voor zang met piano- of orgelbegeleiding: op. 212’, op muziek gezet door Jac. Bonset (z.j.)
 • ‘Wanneer ik tot u bidden wil …: voor solozang met begeleiding van piano of harmonium’, op muziek gezet door Joh. D. Keuning (z.j.)
 • ‘Psalm CXXI: voor 4-stemmig gemengd koor en orgel’, op muziek gezet door Th. H. Smit Sibinga (z.j.)
 • ‘De herders’, op muziek gezet door Wijnand J. van Smeden (z.j.)
 • ‘De jonge Zeeuw: mannenkoor: opus 48 no. 1’, op muziek gezet door Hans Schouwman (z.j.)
 • ‘Miserere mei: voor gemengd koor’, op muziek gezet door J. Carel Anderson (z.j.)
 • ‘Geestelijk lied: gemengd koor of kwartet’, op muziek gezet door W.F. Kools (z.j.)
 • ‘Aandachtig gedicht’, met muziek van D. Ubbens (1916)
 • ‘Frisch gezongen! Nieuwe liederen voor de hoogere klassen der christelijke school en voor kinderzangkoren’, bijeengebracht door J.D. Keuning; met literaire medewerking van Willem de Mérode (1923)
 • ‘Kerstliedje’, op muziek gezet door Gerardus Samuel van Krieken (1923)
 • ‘Venezia’, vertaald in Frans, Duits en Italiaans, opgedragen aan de dichter en op muziek gezet door Willem F. Breman (1927)
 • ‘Heilig avondmaal: voor mannenkoor’, op muziek gezet door Joh. F. Keja (1953)
 • Veertien gedichten van Willem de Mérode op muziek gezet door Sonja Beets (circa 2000)

Bloemlezingen (poëzie, gebloemleesd)

Bloemlezingen die volledig zijn samengesteld uit gedichten van Willem de Mérode vindt u op deze site onder de tag ‘bloemlezing‘. Een aantal daarvan zijn door De Mérode zelf samengesteld. Onderstaande lijst met dank aan onder andere Mats Beek en Jan-Wouter Zwart.

 • 1 gedicht: ‘De vagebond’ in ‘Neerlandia. Litteratuur-overzicht Woordkunst en Poëtica met Bloemlezing’, door D. Wouters (1915)
 • 6 gedichten in: ‘De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters’, samengesteld door Ernst Groenevelt (1919)
 • 2 gedichten in: ‘P. van Renssen, Nieuwe Nederlandsche lyriek’ (1927)
 • 13 gedichten in ‘Christelijke kunst’, bijeengebracht door P. Keuning
 • 10 gedichten in ‘Christelijke dichters van dezen tijd’, bijeengebracht door P.J. Risseeuw (1931)
 • 1 gedicht: ‘Voorbereiding’ in ‘Kent uw dichters. gedichten van 100 dichters’ (1932)
 • 5 gedichten in ‘Negende Kerstboek’, onder redactie van P.J. Risseeuw (1933)
 • Het Heerlijk Ambacht - Callenbach 19353 gedichten in ‘Het heerlijk ambacht (Red.: C. Rijnsdorp, G. Kamphuis, H. Kuyper-van Oordt en P.J. Risseeuw, t.g.v. 5 jaar Christelijken Auteurskring) (1934)
 • 17 gedichten in ‘Christofoor, verzameld door Roel Houwink (1934)
 • 3 gedichten in ‘Geestelijke liederen’, samengesteld door Willem de Mérode (1935)
 • 2 gedichten in ‘Het Kind in de Poëzie’, samengesteld en ingeleid door Dirk Coster (1935)
 • 1 gedicht: ‘Vitellus’ in ‘De dichter vertelt. Een bloemlezing vertellende en beschrijvende poëzie’, door P.H. Muller (1937)
 • 3 gedichten in ‘Verzeild bestek’, onder redactie van G. Kamphuis, H. Kuyper-van Oordt, C. Rijnsdorp en P.J. Risseeuw, t.g.v. 10 jaar Christelijken Auteurskring (1939)
 • 5 gedichten in ‘In de donkere dagen voor Kersttijd…’, bijeengebracht door Han G. Hoekstra (1941)
 • 2 gedichten in ‘De schoonheid van ons land I. Het landschap’ (1941)
 • 1 gedicht: ‘Berouw’ in ‘Dichters van dezen tijd’, door D.A.M. Binnendijk (15e druk, 1946)
 • 8 gedichten in ‘Stille week’, verzameld door Wijmie Fijn van Draat ( 1946)
 • 1 gedicht: ‘De pottenbakker’ in ‘De muze en het ambacht’, samengesteld door Han G. Hoekstra en Victor E. van Vriesland (1949)
 • 4 gedichten in ‘Religieuze poëzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 tot 1950’, samengesteld door Dirk Coster en Anton Deering (1949)
 • 1 gedicht: ‘Vitellus’ in ‘Kleine dichterkeur’,samengesteld door W.L. Brandsma (1950)
 • 1 gedicht: ‘Schemerliedje’ in ‘Liefdespoëzie’, bijeengebracht door Hendrik de Vries (1950)
 • 1 gedicht: ‘De visscher’ in ‘De muze op zee’, bijeengebracht door Adriaan Morriën (1951)
 • 1 gedicht: ‘Kind, komt gij ditmaal in ons hart’ in ‘Goud, wierook en myrrhe. Advents- en kerstgedichten’, bijeengebracht door H.J.W. Modderman (1951)
 • 1 gedicht: ‘Hadewych’ in ‘Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers’, bijeengebracht door Theo Vesseur (1953)
 • 34 gedichten in ‘Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1900-1940’, samengesteld door Victor E. van Vriesland (1953)
 • 2 gedichten in ‘Met engelen en herders’, samengesteld door Chr. Leeflang (1954)
 • 2 gedichten in ‘Poëzie op de planken’ (1954)
 • 7 gedichten in ‘Facetten der Nederlandse poëzie. Van Willem Elsschot tot Martinus Nijhoff’, samengesteld door Pierre H. Dubois, Karel Jonckheere, Laurens van der Waals (1954)
 • 1 gedicht: ‘Bach’ in ‘Twee muzen’, uitgezocht door Jan Engelman en Wouter Paap (CPNB, 1955)
 • 8 gedichten in ‘Religieuze poëzie der Nederlanden’, verzameld door Michel van der Plas (1955)
 • 1 gedicht: ‘Afgescheidenen’ in ‘Voor de bijl. Schrijvers slaags met de buitenwereld’, samengesteld door A. Marja (1955)
 • 1 gedicht: ‘Sint Anna ter Muiden’ in ‘Apollo’s reis door Nederland. Een verzameling geografische gedichten’, samengevoegd door Laurens van der Waals (1956)
 • 9 gedichten in: ‘Met twee maten, de kern van vijftig jaar nederlandse poëzie geïsoleerd en experimenteel gesplitst’ samengesteld door Paul Rodenko (1956)
 • 1 liedtekst: ‘Een nieuw lied van een jongeling die zijn beminde om bracht en daarvoor moest sterven’ in ‘straatmadelieven’ (1957)
 • 1 gedicht: ‘Meisje in ’t voorjaar’ in ‘De Muze en het meisje’, bijeengebracht door Ad den Besten en Bert voeten (1957)
 • 4 gedichten in ‘Kom haastig! een bloemlezing van gedichten over de wederkomst van Christus’, verzameld door Okke Jager (1957)
 • 1 gedicht: ‘Pasen’ in ‘Paasfeest vieren. Verhalen en gedichten’ (z.j.)
 • 1 gedicht: ‘De orgelspeler’ in ‘Muziek en poëzie’, bijeengebracht door Johan de Molenaar (1959)
 • 3 gedichten in ‘Een ster wees de weg. Kerstgedichten uit alle tijden’, bijeengebracht door Chr. Leeflang (1959)
 • 1 gedicht: ‘De zaligen’ in ‘De tijd’ (serie: Beeldende poëzie), bijeengebracht door Adriaan Morriën (1960)
 • 1 gedicht: ‘De doornstruik’ in ‘Wiltzangh. Met de dichters in de natuur’, samengesteld door Gabriël Smit (z.j.)
 • 1 gedicht: ‘Palmzondag’ in ‘De Muze viert feest’, samengesteld door Gerrit Borgers (1960)
 • 5 gedichten in ‘Tenzij gij mij zegent’, verzameld door J.W. Schulte Nordholt (1960)
 • 1 gedicht: ‘Bijeenkomst’ in ‘Ongerijmde rijmen’, samengesteld door Michel van der Plas (1960)
 • 1 gedicht: ‘De boer’ in ‘Het krekeltje. Declamatiebundel ten dienste van jongerenbeweging en algemeen vormend onderwijs’ (K.N.B.J.B., z.j.)
 • 2 gedichten in ‘De dichter bidt’, samengesteld door Willem Enzinck (1961)
 • 3 gedichten in ‘Klimatologisch, een verzameling gedichten naar thema’ door G. Th. Rothuizen (1961)
 • 1 gedicht: ‘Dood kindje’ in ‘De dichter en de dood’, bijeengebracht door Chr. Leeflang (1961)
 • 8 gedichten in ‘Nederlandse schrijvers en schrijfsters II’, L. Leopold (17e druk, 1961)
 • 1 gedicht: ‘Kerstliedje’ in: ‘Voordragen, een reciteerbundeltje, tweede deeltje’, samengesteld door A. Wildeman (z.j.)
 • 1 gedicht: ‘De naam’ in ‘Moderne lyriek’ bijeengebracht door C.J. Kelk en Halbo C. Kool (z.j.)
 • 2 gedichten in ‘Als de minste der mensen. Gedichten over Jezus’, verzameld door J.W. Schulte Nordholt (1964)
 • 1 gedicht: ‘De lezende jongen’ in ‘Een nieuwe bundel verzen’, verzameld door Dr. G. Kazemier (13e druk, 1967)
 • 1 gedicht: ‘Ik heb u lief’ in ‘Liefde. In gedichten en kleurenfoto’s’, keuze van de gedichten W. van Drimmelen (1968)
 • 2 gedichten in ‘Gedichten die mij vergezellen’, samengesteld door Dr. J.J. Buskes (z.j.)
 • 1 gedicht: ‘Pieta’ in ‘En allen die het hoorden verbaasden zich. Gedichten over een geboorte’ samenstelling Wim Ramaker (1976)
 • 1 gedicht: ‘De lezende jaren’ in ‘Groot verzenboek voor al wie jong van hart is’, samengesteld door Karel Jonckheere (1978)
 • 4 gedichten in ‘De spiegel van de Nederlandse poëzie’, samengesteld door Hans Warren (1979)
 • 7 gedichten in ‘De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten, samengesteld door Gerrit Komrij (1980)
 • 5 gedichten in ‘Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten (2 delen), samengesteld door C. Buddingh’ en Eddy van Vliet (1982)
 • 1 gedicht: ‘Het volk’ in ‘Het land der letteren’, samengesteld door Adriaan van Dis en Tilly Hermans (1982)
 • 12 gedichten in ‘Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der “jong protestanten” (1923-1940)’, samengesteld door Gert J. Peelen (1986)
 • 1 gedicht: ‘Het is een blijde dag’ in ‘Het is een blijde dag. Romantische dichters over geluk’, realisatie Rob Lucas (1986)
 • 2 gedichten in Grote poëziebloemlezing ‘Mij liet je leven’, samenstelling Aldert Walrecht (1987)
 • 2 gedichten in ‘de mooiste Kerstgedichten’, verzameld door Sipke van der Land (1988)
 • 1 gedicht: ‘De lezende jongen’ in ‘Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is’, samengesteld door Tine van Buul en Bianca Stigter (1991)
 • 1 gedicht: ‘Ik heb u lief’ in ‘De mooiste liefdesgedichten’ verzameld door Sipke van der Land (1991)
 • 1 gedicht: ‘De vrienden’ in ‘Zonder vrienden kan ik niet. 101 liedteksten en gedichten over vriendschap’, samenstelling Jan-Simon Minkema & Henk van Zuiden’ (1992)
 • 1 gedicht: ‘Venetië’ in ‘Waarheen ik ga weet ik niet. Gedichten om mee op reis te nemen’, samengesteld door BrahanNarama (1993)
 • 1 gedicht: ‘Litteratuur-geschiedenis’ in ‘Dichten over dichten. Bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van de 19de & 20ste eeuw, samengesteld door Atte Jongstra en Arjan Peters (1994)
 • 4 gedichten in ‘Geen dag zonder liefde. Honderd jaar Nederlandse liefdespoëzie uit noord en zuid’, samengesteld door Eddy van Vliet (1994)
 • 2 gedichten in ‘De mooiste geloofsgedichten van vroeger en later en nu, verzameld door Sipke van der Land (1994)
 • 9 gedichten in: ‘En al mijn levensdagen stonden in uw boek. Gedichten naar de Bijbel uit de twintigste eeuw’, samengesteld door Huub Oosterhuis (1995), waarvan ‘Elia op Horeb’ ook door Jos Brink voorgelezen op de bijbehorende CD.
 • 1 gedicht: ‘U zien’ in ‘De blijde boodschap. Religieuze gedichten’ (1997)
 • 2 gedichten in ‘Groot verzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood. Een thematische bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie van de twintigste eeuw’, samengesteld door Jozef Deleu (1999)
 • 3 gedichten in ‘Nog één keer door die hoge gang. De honderd mooiste schoolgedichten uit de Nederlandse literatuur’, samengesteld door Hans Werkman (2000)
 • 1 gedicht: ‘In den tuin’ in ‘Een tuinman is een dichter. De 100 mooiste tuingedichten’, samengesteld door Paul Geerts (2002)
 • 1 gedicht: ‘De appelboom’ in ‘Een boom is meer dan er staat, De 100 mooiste boomgedichten’, samengesteld door Paul Geerts (2002)
 • 2 gedichten in ‘Leesliefde in 100 & enige gedichten’, samengesteld door Gerrit Komrij (2002)
 • 1 gedicht: ‘Begrafenis’ in: ‘De light scheurkalender 2004’, samengesteld door Jean Pierre Rawie & Driek van Wissen (2003)
 • 1 gedicht: ‘Begrafenis’ in ‘Lang leve de dood. Een bloemlezing in honderd en enige gedichten, samengesteld door Gerrit Komrij (2003)
 • 9 gedichten in ‘Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten’, verzameld door Gerrit Komrij (2004)
 • 1 gedicht in ‘Met schrijvers en dichters op pad’, uitgave van Regionaal Cultuurplan Oost-Groningen met een voorwoord van Siemon Reeker (streektaalfunctionaris en hoogleraar Groninger taal en cultuur aan Rijksuniversiteit Groningen)
 • 2 gedichten in ‘Wijngedichten. Dichters houden van wijn’, samengesteld door Rudolf Pierik (2004)
 • 1 gedicht: ‘Sonnet’ in ‘Moederlief. Gedichten voor en over moeders’ (2006)
 • .. gedicht(en) in: Nu weer de kermis gloeit met duizend lichten. Kermis in de poëzie. Ineke Strouken en Bert Bevers. (2007)
 • 100 gedichten: ‘De gedroomde zoon’, samengesteld door Hans Werkman en Willem Jan Otten (2010)
 • 3 gedichten op ‘Hier komt de poëzie ! Acht eeuwen Nederlandstalige poëzie gekozen en voorgelezen door Ramsey Nasr’ (7 cd’s, 2012)
 • .. gedicht(en) in: “Hij zag een kameraad in je. Een bloemlezing over mannenvriendschappen in poëzie. Door Coen Peppelenbos en Corrie Joosten. Juli 2011.

Bloemlezingen (proza)

 • 1 citaat in ‘Spectrum citatenboek’, samengesteld door C. Buddingh’ (1967): ‘Als ’t hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding.
 • 1 citaat in ‘Kosmos groot citatenboek’ (1986): ‘Ziel heeft haar eindelijk nest bereikt als stortend zij tot God bezwijkt.’
 • 1 citaat in ‘Prisma van de citaten’ (1994): ‘Als ’t hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+ 59 = 67