Hoe zit het nu eigenlijk met auteursrecht?

Er zijn twee belangrijke regels waarmee rekening moet worden gehouden bij het opnieuw publiceren van teksten, gedichten, etc. die door anderen zijn geschreven.

Willem de Mérode op Texel - 1935

Citaten

Het is wettelijk toegestaan korte citaten uit werken te gebruiken, zonder daarvoor eerst toestemming te vragen (bijvoorbeeld in een artikel, scriptie, recensie), mits daarbij aan bronvermelding wordt gedaan. Dat betekent dat de bron en de naam van de schrijver moet worden vermeld. Dat geldt bovendien alleen voor citaten uit werken die al zijn gepubliceerd. Is dat niet het geval, dan hebt u alsnog eerst toestemming nodig van de auteur. Foto’s en illustraties mogen in het geheel worden geciteerd. De grootte en de werkwijze moet wel aantoonbaar afwijken van het originele werk. Verder is het altijd belangrijk dat een citaat van toepassing is op de plek waar deze is gebruikt. Verder mag het slechts een klein onderdeel van het geheel uitmaken.

Wanneer eindigt auteursrecht

Auteursrecht eindigt 70 jaar na het overlijden van de maker, te rekenen vanaf 01-01 van het jaar volgend op het jaar van overlijden van de maker. Als het om werk gaat dat onder een pseudoniem is verschenen, dan is de termijn van bescherming 70 jaar vanaf de eerste openbaarmaking van het betreffende werk. Dat betekent concreet dat in 2004 alle gepubliceerde werken van Willem de Mérode zonder toestemming zouden mogen worden gebruikt, mits deze zijn gepubliceerd voor het jaar 1934 (in 2005 tot 1935, enz.).

Deze website ..

Ook al is op deze website – volgens de informatie die ik tot mijn beschikking heb – voldaan aan de gestelde regels, ik vind het belangrijk dat direct betrokkenen op de hoogte zijn van gebruik van citaten of overname van teksten. Daar waar mogelijk vraag ik toestemming c.q. informeer ik de betrokkenen. Tot nu toe verlopen die contacten heel positief. Er is telkens zonder meer toestemming verleend, af en toe met een aantal kleine suggesties. Ontdekt u toch iets dat volgens u onterecht is gepubliceerd, dan verneem ik dat graag.

In geval van reproducties van tweedimensionale kunstwerken (schilderijen, tekeningen) geldt dat
deze ook als publiek domein worden beschouwd omdat de kopie geen oorspronkelijk karakter heeft (zie rechtspraak Bridgeman Art Library v. Corel Corp.).

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 + 2 =