Blad uit het poëzie-album van een leerling van ‘meester Keuning’

Voor Bouwientje

Kleine droppels water,
Kleine korrels zand,
Vormen saam de zeeën
En het breede strand.

Vluchtige oogenblikken,
Nietig als ze zijn,
Vormen samen de eeuwen,
Die des Heeren zijn.

Kleine liefdeblijken
Of een vriendlijk woord,
Maken van alles aarde
Soms een hemelsch oord

Maar de kleine zonden
leiden ons van ’t spoor
Worden groote zonden,
Heel ons leven door.

Van de kleine zonden
Maakt ons vrij de Heer,
En zijn groote liefde
helpt ons telkens weer.

Kleine kindren mogen
Tot dien Heiland gaan,
Want met groote ontferming
Ziet hij allen aan.

11 maart 1921, W.E. Keuning.

Waarschijnlijk naar het gedicht van Julia A. F. Carney (1823-1908):

Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean
And the pleasant land.

So the little moments,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of Eternity.

So the little errors
Lead the soul away
From the paths of virtue
Far in sin to stray.

Little deeds of kindness,
Little words of love,
Help to make earth happy,
Like the Heaven above.

Categorieën: verdieping

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+ 12 = 16