toorts, fakkel

De toorts – maandgedicht januari 2020

De toorts Gij, die den toorts ontstoken, Beschiktet weer en wind,Zoodat zijn vlam, ontloken, Zijn ijlste tijging wint, Wil, zonder walmend flakkren,Den gloed van blozend goudTot klààrder schijnsel wakkren,En schutten ’t schamel hout. Doch blaast de tocht der zondeVenijnig naar zijn buit,Blusch ’t roetend licht ten grondeZelf mededoogend uit. Dan, Lees meer…

rijpe peer

De peer – maandgedicht november 2019

De peer O peer, o gulden flesscheVol sap, versneeuwde gloed,Doorhonigd moes van bessen,Schuim van jong druivenbloed.O koelgestelde spijze! Hoe noem ik wat ik proef,Uw smaak, uw geur? En wijzeNog nagenietend prijze?Eenzaam geluk, dat lijzeZwaar wordt en droef ! Verschenen in Kaleidoscoop (1927, 1931-1936), geschreven op 24 september 1932