toorts, fakkel

De toorts – maandgedicht januari 2020

De toorts Gij, die den toorts ontstoken, Beschiktet weer en wind,Zoodat zijn vlam, ontloken, Zijn ijlste tijging wint, Wil, zonder walmend flakkren,Den gloed van blozend goudTot klààrder schijnsel wakkren,En schutten ’t schamel hout. Doch blaast de tocht der zondeVenijnig naar zijn buit,Blusch ’t roetend licht ten grondeZelf mededoogend uit. Dan, Lees meer…