Tag Archives: geluk

Voor Okke – maandgedicht januari 2010

VOOR OKKE Als gij voor ’t orgel hoog gezeten zijt En zwaar het heilig Gloria doet hooren Of ’t lied van ’t Kindeken, dat, nieuw geboren, Om onze ondeugden zuivre tranen schreidt, En zingt: ‘ziet, wat de liefde doet’, benijdt Gij mij niet, die uw liefde heb verloren? Wilt gij vergeten, wat eens was verkoren?… Read More »

Sledevaart – maandgedicht november 2009

SLEDEVAART Herinnering aan vrijdagmorgen 28 december 1923 Dit is het laatst geluk gweest, Dat u en mij op aard’verbindt: Een sledevaart door sneeuw en wind, En dit geluk gedenk ik ’t meest. Er was geen leven en geen tijd. onder een hemel van ivoor Gleden wij stil de stilte door Der smettelooze oneindigheid. Peilde onze… Read More »

Gloria – maandgedicht december 2008

Gloria Nu is de lucht zoo teeder en groen Als ’t ritselen der vroege lente. Knapen plantten hun blanke tenten In schaduw van het forsch plantsoen Nu, na den lang genoten dag, Liggen ze stil omhoog te staren En zien de sterren statig varen En zijn vol goedheid en ontzag. In deze wijde dadenlooze Dagen… Read More »

Wandeling – maandgedicht september 2008

Het gedicht Wandeling is opgedragen aan Reind Kuitert. Willem ontmoette Reind via zijn broer Carel en raakte met hem bevriend. Door Reind werd Willem gestimuleerd tot het schrijven van gedichten. Het gedicht is geschreven op 16 november 1911. Wandeling Voor Reind Weet je nog dien winderigen morgen? We gingen over den groenenden dijk. De wind… Read More »

Luieren – maandgedicht februari 2007

LUIEREN Ik lig den heelen dag zalig languit Te droomen en gerust op u te wachten. Verlangen heeft mijn denken iets gekruid, Precies genoeg om met plezier te smachten. Ik luier feestlijk, mijn lichte gedachten Bewegen zich om frisch en geurig fruit En bloemen, en ik luister of ‘k het zachte donkere lokken hoor der… Read More »

Carpe diem – maandgedicht mei 2005

CARPE DIEM ‘k Heb dezen dag zoo traag en fijn genoten Als kinderlipjes zuigen aan een vrucht En dan lang nagenieten met een zucht, Als ’t laatste sap hun keeltje is ingespoten. Hun handen streelden ’t goudfluweelen dons … In hun zachtgloeiende herinneringen. Is ’t of zij nòg de fulpen vrucht omvingen … En zoo… Read More »