Tag Archives: mensen

De gravin – maandgedicht september 2016

De gravin Zij zat voor ’t hooge venster naast haar gade. Hun pages speelden op ’t beschaduwd plein En schoten door de stralen der fontein En in de boomen rond de esplanade. Eén hief lachend ’t gelaat ter kemenade En bloosde, toen hij zag, hoe zij den wijn Nam, de oogen vol van donkergouden schijn,… Read More »

Shakespeare – maandgedicht augustus 2016

Shakespeare Hij kende ’t schoon beweeg van edelvrouwen, Van koningen en dartel ambachtsvolk; Van minnenden en sluipers met de dolk In drukke stad en vredige landouwen. Bij glans van maan en flakkrende flambouwen, Onder den schijn van zon, in regenwolk, Bij feest, op kerkhof, bij den heksenkolk, Durfde hij levens wrevel aan te schouwen. Hij… Read More »

Apollon archaïque – maandgedicht maart 2016

Een gedicht over een beeldhouwer die Apollo uithakt: een archaïsche kop die De Mérode waarschijnlijk in het Louvre heeft gezien. De afbeelding toont de eeuwenoude, moeilijk te dateren archaïsche kop van Apollo van Piombino (lood) uit het Louvre. Dit kunstwerk komt uit de periode tussen 5e en 1e eeuw v.Chr. De Mérode hield wel van… Read More »

Geboorte – maandgedicht december 2015

Geboorte Reeds was in haar het afscheidnemen Begonnen tusschen haar hart en het kind, Misschien zou ze in ’t licht als een vreemde Aanschouwen, die ze in ’t donker had bemind. Zij dacht aan het wonder, dat ze open Zou wezen en wijd voor leven en dood. Zij bewoog zich niet meer; maar haar hopen… Read More »

De zusters – maandgedicht november 2015

Twee oude, zuinige vrouwtjes die samen rondkomen van een pensioentje in de eerste helft van de 20e eeuw … De zusters Op kousen loopen ze over de plavuizen Hier heerscht de stilte en is het schemerachtig Altijd; de zon is voor hen veel te machtig. Zij zijn twee uitgedroogde witte muizen. Er wordt gebeld; zij… Read More »

August von Platen – maandgedicht oktober 2015

Graaf August von Platen-Hallermünde was een bekende (homofiele) Duitse dichter en inspiratiebron van zowel Willem Kloos als De Mérode. De ‘Sonette aus Venedig’ van Von Platen heeft De Mérode ongetwijfeld gelezen. August von Platen Altijd verlangen naar een zacht gelaafd-zijn En voelen liefde als een onweêr komen, Worstelen om het leven van een vrome, En… Read More »

Nuttige raad – maandgedicht mei 2015

Arrogantie en verwaandheid is duidelijk van alle jaren … Het album Ja, Pieterse en Jansen waren krukken, Bezaten nog geen luis om dood te drukken, En hoor nu eens hoe ver hun namen stinken En hoor hoe lekker hun rijksdaalders klinken. Ze zijn zooveel als eerste aandeelhouwers Der Maatschapp van Mars- en Maan-bebouwers. Bisschoppen van… Read More »