Tag Archives: viering

Kerstliedje – maandgedicht december 2013

Kerstliedje De deuren waren dichtgedaan; De ramen bleekten bloembesterd; De sneeuw blauwde onder blanke maan Toen ons de Heer geboren werd. Donkre spelonk was haar gegund, Waar zij van haren zoon genas. Onder den adem van het rund Bloeide ze als feeder lentegras. Daar kreunde zij in scheurend wee, Of dood haar leven knakte en… Read More »

Gedicht Dankdag

Toegevoegd het gedicht ‘Dankdag’ Naar aanleiding van een vraag van de heer Hage is het gedicht ‘Dankdag’ uit de bundel Het Heilig Licht (1922) op de site gepubliceerd. Ik wens u veel leesplezier. Dankdag De laatste wagen is van ’t land gewankeld Het jonge volk zat lachend boven op, Oogen en haar van late zon… Read More »

Kerstmis – maandgedicht december 2005

KERSTMIS Over de wereld ging de lente komen. Gods Geest is neergezweefd en als dauw Gedruppeld in de heete ziel der vromen En deed een Kind ontluiken uit een vrouw. Den hemelen ontvloeiden witte stroomen Engelen, en hun blinken rees en neeg En laaide bleek om werelds breede zoomen En glansde maan en blanke sterren… Read More »