Tag Archives: rouw

Jonathan – maandgedicht november 2013

Een gedicht gebaseerd op de vriendschap tussen David en Jonathan (I en II Samuel). Het gedicht is geschreven vanuit het perspectief van Jonathan; het eerste woord ‘Zijn’ slaat terug op de titel. Probeer tijdens het lezen van het gedicht te ontdekken waarom De Mérode in de eerste zin het woord ‘geruild’ gebruikt. Let vooral ook… Read More »

In memoriam, afscheid nemen van dierbaren

Door de jaren heen is het gedicht ‘In Memoriam III’ erg bruikbaar gebleken voor een rouwdienst of als tekst op een rouwkaart. Dat gebeurt nog steeds met regelmaat; het is een veelgevraagd gedicht. IN MEMORIAM III Er is een schaduwspel van twijgen en knoppen over ’t zonnig grind, en bloemengeur en licht en wind verzaligen… Read More »

Strofe – maandgedicht juli 2006

STROFE Bloemen en jeugd zijn opgenomen In een wit glanzen; ons hart is ontdaan. Zij moeten tot het groote rijpen komen, In wijde stilten wezen, en voortaan Zwaarder leven, en schielijk verloren Gaan aan zichzelf, aan alles vergaan. Bloemen en jeugd … een kort rood gloren Zien wij langs onze tranen slaan. God, als zij… Read More »

Het afscheidsgedicht ‘De rouwtoorts’

Een deel van het gedicht ‘De Rouwtoorts’ wordt vaak gebruikt tijdens een rouwdienst of bijvoorbeeld op een rouwkaart. De Rouwtoorts Hoe stralend zijn de rozen weer herboren! Hoe vaak werd ons hun zoet geheim onthuld. Gij hebt zoo vaak gelachen en geduld Dat ik in uw beminnen ging verloren, En dieper is mijn liefde dan… Read More »