FINIS

Wij weten niet wat komen zal 't Hart kent alleen wat is geweest De vrede van een stillen geest, Vervreemding, duister, overal. Maar smart en onrecht zijn voorbij. Wij keerden weer tot liefdes wijk. Als kind'ren van Gods koninkrijk Zijn wij herboren, sterk en vrij. God boog de rechte lijn; 't begin Raakt aan het eind, de cirkel sluit. De hemel heeft zijn zaalge buit. En - harts verlies blijkt harts gewin.

Uit: De Kringloop (24 april 1934).

Noot webmaster:

De laatste vier regels van dit gedicht staan op het graf van Willem de Mérode. Volgens Hans Werkman is het echter maar de vraag of het op juiste wijze is toegepast. Volgens zijn interpretatie gaat het hier waarschijnlijk om een liefdesgedicht.

Categorieën: maandgedicht

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 + 2 =