Het gedicht van deze maand heet ‘Consummatum est!’, wat ‘Het is volbracht’ betekent. Het past natuurlijk uitstekend bij de paasmaand, maar het gedicht lijkt geschreven voor het schilderij ‘De kruisiging’ uit 1565 van Tintoretto. De grootsheid, de verslagenheid en het verdriet komen zowel in schilderij als gedicht duidelijk naar voren.

Consummatum est

“Het is volbracht”

Er werd geen woord gesproken.
Wij zaten bang verdoken
Als vogelen in ‘t nest
En plotsling dreunde ‘t: Consummatum est!

De hemelen bezweken,
De wereld was ontweken
Aan ons bestaan… er rest
Niets dan Uw doodskreet: Consummatum est!

O, dit kan ons bevrijden!
Uw goddelijk verscheiden
Ontscheurt ons ook ten lest
Den dood; wij vòelen ‘t: Consummatum est!

Zoo zacht als een gefluister
Wijkt ‘t leven; het wordt duister!
Maar Gij verrijst! ons rest
Uw licht, Uw liefde, Uw vreugde: Consummatum est!”

Uit de bundel Langs Den Heirweg (1926-1932)

Tintoretto Kruisiging 1565


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

32 − = 22