August von PlatenGraaf August von Platen-Hallermünde was een bekende (homofiele) Duitse dichter en inspiratiebron van zowel Willem Kloos als De Mérode. De ‘Sonette aus Venedig’ van Von Platen heeft De Mérode ongetwijfeld gelezen.

August von Platen

Altijd verlangen naar een zacht gelaafd-zijn
En voelen liefde als een onweêr komen,
Worstelen om het leven van een vrome,
En aan de zonde schuldeloos verslaafd zijn.

Naadrend in liefde en altoos uitgestooten,
Rein, en verdacht van smadelijk bedoelen,
Blozend om ’t eigen maagdelijk gevoelen,
Maar hard voor ’t oog van vrienden en genooten.

In eenzaamheden vloeide uw donker leven
Uit in een stroom van lichtende gedichten,
Die bonzen als een hart en krimpend beven,
Opstandig voor uw strenge willen zwichten.
Maar in hun klaren spiegel zien wij zweven
Het beeld van duizend smartlijke gezichten.
handtekening Willem de Mérode

Uit: De Overgave. Geschreven op 17 mei 1917.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+ 83 = 91