VOLWASSEN WORDEN

Er komt een dag, waarin hij alles voelt Veranderen, zijn jeugd is weggeweken Hij reist alleen door onbekende streken En weet niet wat het vreemde volk bedoelt. En leert veel zwijgen, en hij wikt zijn woord En laat langdurig zijn doordringende oogen Beproeven wat ze op een gelaat vermogen En wil gewinnen, en wordt zelf bekoord. Dan komt een nacht ... hoe zwaar is deze nacht. God heeft hem op een klankkast uitgespannen En hem doordreunt het bloedgezang der mannen. En veel wordt klaar, en veel wordt omgebracht. En een herkennen komt; gewend geruisch Doet hem ontwaken; hij is weder thuis. handtekening Willem de Mérode

Uit: Kaleidoscoop (06-01-1931).

Categorieën: maandgedicht