De tekst hieronder is afkomstig van weblog De Contrabas dat in 2012 werd onderhouden door Chrétien Breukers. De pagina is verwijderd, maar voor de historische waarde heb ik de inhoud hier bewaard (met dank aan Google Webcache). Gezien de reacties/discussie naar aanleiding van het artikel is het best jammer dat men toen de weg naar deze website niet heeft weten te vinden, noch iets weet over de biografieën die over De Mérode zijn geschreven. Daaruit blijkt immers een heel ander beeld dan – bij gebrek aan kennis – door Hannie Rouweler (ik vermoed deze dichtende Hannie Rouweler die in Usquert woonde) wordt geschetst. Zij zegt wel dingen, maar onderbouwt ze nergens.

29 november 2012 – De contrabas

Willem de Mérode op de kalender

Op 2 september 1887 werd Willem de Mérode geboren. Daarom staat hij op 2 september op de Scheurkalender van de poëzie. Het prachtige ‘Dit was een dag’ staat op Laurens Jz Coster. Dat de problematiek van Willem de Mérode te maken had met religie en seksualiteit, is inmiddels algemeen bekend. Hij heeft er, niet eens zo lang geleden, in 1924, zelfs acht maanden voor in de gevangenis gezeten. Acht maanden! Wat zou je daar tegenwoordig wel niet voor moeten uithalen? De Mérode was, uiteraard, een gevoelige ziel, iemand die zich in de jaren twintig van de vorige eeuw niet kon en niet mocht uiten, en dat die celstraf hem geestelijk heeft geknakt, is daarom niet verwonderlijk.

Ook maatschappelijk is hij echter geknakt. Na zijn vrijlating mocht hij drie jaar zijn vak (onderwijzer) niet uitoefenen en heeft hij geleefd (geprobeerd te leven) van zijn pen. Gelukkig had hij succes als dichter, zeker in de christelijk-literaire kringen.Dit gedicht maakt meteen schrijnend (meestal een misplaatst woord, maar hier niet) duidelijk hoe religie en seksualiteit op elkaar inwerkten. Het is namelijk een onversneden liefdesgedicht, dat de schrijver (vruchteloos) tot religieus gedicht heeft willen omtoveren. Uit alle macht wendt hij zich af van het rauwe leven, een leven waarnaar hij nu en dan waarschijnlijk fel heeft verlangd. Die arme De Mérode, zo gelovig, zo angstig, zo verknipt.

Geplaatst door Chrétien Breukers op 29 november 2012

Reacties

Voor herhaaldelijk ernstig kindermisbruik is hij de gevangenis ingegaan; tegenwoordig zijn dat straffen van ± 3 jaar in de bak zitten! dus wat bedoelt u met :”die arme Mérode”?!
Geplaatst door: Hannie Rouweler | 29 november 2012 om 15:42

Ik bedoel wat ik zeg. Die arme De Mérode. Als ik de biografie goed heb gelezen, ging hij in het gevang omdat hij een betrekking had met een jongen van 16. Illegaal, zeker, maar ik zie nergens iets over ‘herhaaldelijk ernstig kindermisbruik’.
Geplaatst door: Chrétien Breukers | 29 november 2012 om 16:01

Beste hr Benders, ik ken de poëzie van De Mérode, ik ken de biografie over zijn leven (H. Werkman, een kenner/expert) en ik heb tien jaar gewoond in zijn geboortestreek: so what? Wat is het verschil tussen ‘zielig zijn’ en ‘misbruik van kinderen’? Ben het gewoon niet met u eens want het rauwe leven kan ook iets anders zijn. De Mérode had gewoon een ernstig probleem (!). Daarom ook moet men schrijver/dichter en zijn/haar werk maar beter scheiden, in zekere zin!
Geplaatst door: Hannie Rouweler | 29 november 2012 om 16:02

In dit gedicht zegt de schrijver iets, over ‘verholen lust’ et cetera. Hij doet uitspraken over zichzelf, daar hoef je niet eens ver voor door te zoeken… In dit zin heeft zijn gedicht met zijn leven te maken, en heeft zijn leven invloed op wat hij schrijft. Een oordeel hoef ik daar verder niet over te hebben.
Geplaatst door: Chrétien Breukers | 29 november 2012 om 16:06

Chrétien, OK. Maar je geeft zelf wel een oordeel over het feit dat hij 8 maanden in de gevangenis zat voor zijn delicten (alsof dat veel zou zijn)! Ik reageer niet op dit gedicht van hem maar op de tekst die eromheen cirkelt. Dat is dan mijn “aantekening”. Laat ik zelf even duidelijk zijn: ik hou niet van vieze mannetjes die zich vergrijpen aan jonge onschuldige kinderen of ze dichter zijn of niet. Ook in Nrd Groningen werd die “kwestie” vaak besproken, omdat het om een bekende/beroemde dichter gaat. Men was daar echt niet mild over. So: no pity. No mercy.
Geplaatst door: Hannie Rouweler | 29 november 2012 om 16:24

Ik vind het niet zo interessant wat ‘men’ vindt, over ‘een kwestie’, zelfs niet als het mensen zijn in NRD Groningen.
Geplaatst door: Chrétien Breukers | 29 november 2012 om 16:44

Hannie Rouweler: ik kan je de film ‘Jagten’ van harte aanbevelen. Over de pedofielenwrekerij als een bron van fascisme. Nu in de bioscoop.
Van een ode of bede tot een kind lijkt in dit gedicht trouwens geen sprake te zijn. ‘Gaf ik mij onvoorwaardlijk aan u over’, het ‘schutsel van uw liefde’, ‘veilig in de cirkel van uw toover’, dat zeg je allemaal eerder tegen een ouder iemand dan tegen een kind. Het gedicht geeft m.a.w. geen aanleiding tot deze bespiegelingen.
Geplaatst door: RHCdG | 29 november 2012 om 17:52

Heee,…. ik ben blij voor enige ondersteuning mijnerzijds. Aangezien dit een literaire verantwoording is, betrekking heeft op het onderwerp, hoop ik dat mijn opmerking/opmerkingen blijven staan en niet naar het rijk der hemelen worden verwezen. Of gewoon domweg gewist (in de Dapperstraat). Merci. Merciekes. Ik ga die film ‘Jagten’ zeker bekijken, als die film ook in Limburg (Belgisch Limburg) draait, wellicht Hasselt of Genk. Sommige essayisten en recensenten c.q. dichters zouden zich ook bezig moeten houden met nieuwe inzichten – verworven inzichten – gebaseerd op de realiteit van alle dag in de kinderpsychologie. I.p.v. op hetzelfde houtje bijten.
Geplaatst door: Hannie Rouweler | 29 november 2012 om 18:41

Ik heb de film “Festen”, dezelfde regisseur, verschillende keren gezien. Dit als PS-je. Over die familiebijeenkomst waarbij de zoon onthult aan tafel, diverse keren, over het fascistische misbruik van de vader. Ik ben zeker benieuwd naar “Jagten”. Ik ben altijd geneigd om meer begrip op te brengen voor slachtoffers, dan daders. Zeker als het over kinderen gaat. That’s clear.
Geplaatst door: Hannie Rouweler | 29 november 2012 om 19:22

Right on. En ‘Jagten’ zal hopelijk uw ideeën daarover wat ombuigen.
Geplaatst door: RHCdG | 29 november 2012 om 19:45

Hoezo ombuigen? Gaat ’t bij “Jagten” misschien om een onschuldige pedofiel? Zo ja, dan hoop ik dat hij hieraan ontsnapt (volkswoede etc). Veel kinderen ontsnappen helaas niet hieraan en dragen jarenlang/levenslang littekens. Waarschijnlijk bent u daarvan onvoldoende of geheel niet op de hoogte. Als ik naar “Jagten” ga kijken dan is dat vooral omdat de regisseur altijd knappe films maakt, psychologische drama’s. Ik zal het nooit voor een pedo opnemen, ook niet voor anderen die kinderen fysiek of geestelijk kwetsen. Ik zou het van mezelf een ernstige pathologische stoornis vinden, als dat wel zo was (!). Ik hoop een punt te hebben.
Geplaatst door: Hannie Rouweler | 29 november 2012 om 20:02

Beste Hannie. We hebben het hierboven over een gedicht. Van iemand die ooit veroordeeld is. Verdere politieke en morele stellingname lijkt me meer iets voor elders. Waar weet ik niet. Maar niet voor hier.
Geplaatst door: Chrétien Breukers | 29 november 2012 om 20:44

Beste Chrétien. Akkoord, maar ik ga dus wel degelijk in op jouw eigen opmerkingen in je eigen artikel. O.a. “..Illegaal, zeker, maar ik zie nergens iets over ‘herhaaldelijk ernstig kindermisbruik’….”. Het gedicht is bijzonder en prachtig, ik lees zelf ook De Mérode (opnieuw ontdekt door Büch). Dat jij niet weet dat er wel degelijk sprake is van misbruik van diverse jonge jongens – vind je ook op internet terug, op diverse plaatsen, en is gewoon bekend, ja ook in Nrd GRONINGEN – is toch bedenkelijk en wat vreemd. Zo onschuldig was deze man echt niet. Maar ik vind het niet nodig hier nog meer over te zeggen. Bovendien begin ik niet over die film m.b.t. ‘pedofielenwrekerij’ en beveel ik niemand ‘Jagten’ aan (ken inmiddels het verhaal). Ik sluit af met je eigen woorden:…”zelfs acht maanden voor in de gevangenis gezeten. Acht maanden! Wat zou je daar tegenwoordig wel niet voor moeten uithalen?”
Geplaatst door: Hannie Rouweler | 29 november 2012 om 21:09

Hannie, het is als altijd goed om eens een tijdje naar the voice of self-proclaimed reason te luisteren. Nu lijkt me de discussie wel klaar. En begrijp ik ook waarom de bevolking in Noord-Groningen aan krimp onderhevig is.
Geplaatst door: Chrétien Breukers | 29 november 2012 om 21:28

Chrétien, het is inderdaad mooi geweest zo: Self proclaimed reason?… Kunnen we geen Nederlands meer? Groningen is beautiful.
De krimp zit elders! In een harington misschien.
Geplaatst door: Hannie Rouweler | 29 november 2012 om 21:48

In Noord-Groningen wordt overigens genuanceerder gedacht: Nieuwsblad van het Noorden, 14 augustus 1987
Geplaatst door: Coen Peppelenbos | 03 december 2012 om 00:02

Ik wist het eigenlijk wel. En ik ben blij dat het zo is.
Geplaatst door: Chrétien Breukers | 03 december 2012 om 08:47

Nieuwsblad van het Noorden - 14 augustus 1987

Nieuwsblad van het Noorden – 14 augustus 1987