Het gedicht Avond-school roept beelden op van jongens op klompen in de ouderwetse schoolbanken. Het gedicht is geschreven op 16 november 1911.

AVOND-SCHOOL

Een enkle lamp werpt zijn armzalig geel-
Koperen schijnsel langs de kale muren.
Met wijd geopende oogen zitten heel
Scherp jonens naar het verre bord te turen.

Stoffige leege banken, waarop veel
Inktvlekken en ingesneden figuren
Werpen hun schaûwen langs den doffen deel,
Gesleten door het schuiflend voeten-schuren.

De jongens rammlen met hun teekendoos,
en trekken lijnen op het mat papier,
En gapen eens, en werken weer een poos,
En kijken op ’t horloge elk kwartier.
Dan slaat de klok, en met een luid pleizier
Klappen de boeken dicht en sluit de doos.

handtekening Willem de Mérode

Uit: Nalezing I (1909-1915), geschreven op 16 november 1911.

Categorieën: maandgedicht