Tag Archives: seizoenen

Voorjaar – maandgedicht mei 2013

Voorjaar In wildernissen en plantsoenen Begint het lentelijk geluid Van nestelen, en de blazoenen Van alle bomen hangen uit. ’t Is groen met geluwe schakering In kruinen en vlak langs de grond. En in de tuin en langs de wering Pronkt perk en gras met bloemen bont. De mensen zijn weer jong geworden. Hun stap,… Read More »

Voorjaar – maandgedicht april 2012

Voorjaar De hagelbuien raatlen door den hemel. De bamboestangen klapperen luidruchtig. De wilde ganzen trekken krijschend verder. Het water kreeg een korten snellen golfslag. Het gele leem vertroebelt de rivieren. ’t Heldere van de zee trekt zich terug. Het wilde voorjaar spiegelt in mijn oogen. Ik voel een schok door ’t plekje roerloosheid Dat mij… Read More »

Winteravond – maandgedicht december 2010

WINTERAVOND Ook nu het avond wordt, Heer blijven we op U hopen, Het winterdaglicht kort, Hoe traag de dagen kropen. Het water is zoo diep En donker, de lantaren Beschampt de oeroude baren, Waarin de wereld sliep. En als de smalle boot, Waarin ik word gedrongen, Van levens wal afstoot, Hoe hoog de golven sprongen,… Read More »

Na de bui – maandgedicht mei 2007

NA DE BUI De bui was nog niet afgedreven, Toen wij bedroefd den tuin in gingen. Waar afgerukt de rozen dreven En hulploos in de struiken hingen. Haar zon doorlonkte bengelingen Woei de verzwikte goudenregen Ons als een wolk van vonken tegen En weerde ons drentlend naderdringen Een zoete witheid, een zacht geuren, Een gulden… Read More »

Lente – maandgedicht maart 2007

LENTE De hemel luwt, de lente staat te komen. De visch spat als een vonkenzwerm omhoog. De vogel tooit zich met den regenboog. En eensklaps bloeien de verstokte boomen. Een roode bliksem slaat dwars door het bloeien. Een rood gewaad heeft mijn bestaan verschrikt. Verbleekt heb ik den chaos ingeblikt. Boven den oergrond hang ik… Read More »