Tag Archives: religie

Waanzin – maandgedicht december 2016

De betekenis van dit gedicht kun je zoeken in de liefde, in het niet buiten een bepaalde geliefde kunnen. Dat kan over een mens gaan, over het geloof of misschien over God zelf. In mijn interpretatie bedoelt De Mérode met de laatste versregel dat je je kunt bezeren aan (de waanzin van) beminnen. Ik denk… Read More »

Consummatum est – maandgedicht april 2016

Het gedicht van deze maand heet ‘Consummatum est!’, wat ‘Het is volbracht’ betekent. Het past natuurlijk uitstekend bij de paasmaand, maar het gedicht lijkt geschreven voor het schilderij ‘De kruisiging’ uit 1565 van Tintoretto. De grootsheid, de verslagenheid en het verdriet komen zowel in schilderij als gedicht duidelijk naar voren. Consummatum est “Het is volbracht”… Read More »

De martelaar – maandgedicht augustus 2011

DE MARTELAAR Toen heeft zijn hart, lang door zijn angst belet, Een wraakschreeuw naar den hemel uitgestooten En in Gods ooren donderden de schoten Die deze ziel losbrandde tot ontzet. En God kwam neder; en dit grijs benet Gelaat werd van Zijn heerlijkheid omvloten En onaantastbaar; en zijn vuist’ ontsloten Als knoppen, en ontbloeiden in… Read More »

De Glasblazer – maandgedicht juni 2011

DE GLASBLAZER Ik schep den Schepper na; door vuur En wind vorm ik een leven puur. De slechte stof wordt door mijn macht Herboren tot een loutre pracht, Door ’t vuur tot in de kern doorgloeid Geeft het zich over en het vleoit, En ’t kleurloos ziedend kristallijn Omsluit des hemels zevenschijn. Dan neem ik… Read More »

De muur – maandgedicht mei 2011

DE MUUR Hij is de sterkte van zeer velen, Die allen hun geduld en kracht Tezamen doen en samen deelen, En worden één onwrikbre macht. De klinkers rusten en zij dragen, De mortel scheidt en zij verbindt. En schoon het fundament moet schragen De siertop pronkt in zon en wind. Het al is één; zij… Read More »

Winteravond – maandgedicht december 2010

WINTERAVOND Ook nu het avond wordt, Heer blijven we op U hopen, Het winterdaglicht kort, Hoe traag de dagen kropen. Het water is zoo diep En donker, de lantaren Beschampt de oeroude baren, Waarin de wereld sliep. En als de smalle boot, Waarin ik word gedrongen, Van levens wal afstoot, Hoe hoog de golven sprongen,… Read More »