Tag Archives: opdracht

Jan Mankes – maandgedicht januari 2013

Jan Mankes (Voor Mevrouw Dr A Mankes-Zernike) Hij zag niet meer den donkren vorm der dingen, Maar ’t lichten dat zij met hun hoes omvingen, En schilderde het laaien van den brand Die koortsig klopte in zijn nerveuze hand En òpvlamde ergens buiten hem; zijn oogen Zagen niet meer, maar sterk, door het vermogen Der… Read More »

Voor Okke – maandgedicht januari 2010

VOOR OKKE Als gij voor ’t orgel hoog gezeten zijt En zwaar het heilig Gloria doet hooren Of ’t lied van ’t Kindeken, dat, nieuw geboren, Om onze ondeugden zuivre tranen schreidt, En zingt: ‘ziet, wat de liefde doet’, benijdt Gij mij niet, die uw liefde heb verloren? Wilt gij vergeten, wat eens was verkoren?… Read More »

Wandeling – maandgedicht september 2008

Het gedicht Wandeling is opgedragen aan Reind Kuitert. Willem ontmoette Reind via zijn broer Carel en raakte met hem bevriend. Door Reind werd Willem gestimuleerd tot het schrijven van gedichten. Het gedicht is geschreven op 16 november 1911. Wandeling Voor Reind Weet je nog dien winderigen morgen? We gingen over den groenenden dijk. De wind… Read More »