Tag Archives: lyriek

Menschenlot – maandgedicht juni 2017

Is er een tweestrijd gaande? Moet er op een kruising een moeilijke keuze worden gemaakt? Menschenlot De nacht grenst aan den dag, en aarde aan hemel Er is geen scheidslijn tussen deze twee. Geen niemandsland bevindt zich tussen beide Waarin wij ons neutraal bezinnen kunnen En ons toekomstig woonoord vrij verkiezen. Hier zijn wij, en… Read More »

Waanzin – maandgedicht december 2016

De betekenis van dit gedicht kun je zoeken in de liefde, in het niet buiten een bepaalde geliefde kunnen. Dat kan over een mens gaan, over het geloof of misschien over God zelf. In mijn interpretatie bedoelt De Mérode met de laatste versregel dat je je kunt bezeren aan (de waanzin van) beminnen. Ik denk… Read More »

Het schrift – maandgedicht september 2013

Enkele jaren geleden kocht ik de bundel ‘De levensgift’ en tot mijn verrassing staan de data waarop de gedichten zijn geschreven er met potlood in vermeld. Bovendien zijn alle gedichten voorzien van een titel. Het gedicht ‘Het schrift’ komt uit deze bundel. Ik kon juistheid van de data verifiëren aan de hand van de Verzamelde… Read More »

De narcis – maandgedicht maart 2012

De narcis De wereld werd zeer zuiver en zeer groot, Toen schemering de bleeke lucht vervulde. En liefelijker vlamde de vergulde Bloem in het donker hoekje bij de sloot. Er zijn maar enkelen die haar genaken, Zij lokt niet en zij weert niet, maar wie kwam, Wordt priester van haar stille gouden vlam, En blijft… Read More »

De Nachtegaal – maandgedicht september 2009

DE NACHTEGAAL Ik wist niet dat de nachtegaal Zijn leven door in zuivren haal De nachten reit aan nachten Door vreugdes teedre klachten Ben ik tot heden doof geweest Of bleef het jaarlang winter? Nu hoor ik hier en ginder Zijn jubelend tempeest. In schemergrijzen schaûw vergaat Het grauw van zijn geveder. ’t Is of… Read More »

Gloria – maandgedicht december 2008

Gloria Nu is de lucht zoo teeder en groen Als ’t ritselen der vroege lente. Knapen plantten hun blanke tenten In schaduw van het forsch plantsoen Nu, na den lang genoten dag, Liggen ze stil omhoog te staren En zien de sterren statig varen En zijn vol goedheid en ontzag. In deze wijde dadenlooze Dagen… Read More »