Tag Archives: kunst

Apollon archaïque – maandgedicht maart 2016

Een gedicht over een beeldhouwer die Apollo uithakt: een archaïsche kop die De Mérode waarschijnlijk in het Louvre heeft gezien. De afbeelding toont de eeuwenoude, moeilijk te dateren archaïsche kop van Apollo van Piombino (lood) uit het Louvre. Dit kunstwerk komt uit de periode tussen 5e en 1e eeuw v.Chr. De Mérode hield wel van… Read More »

Jan Mankes – maandgedicht januari 2013

Jan Mankes (Voor Mevrouw Dr A Mankes-Zernike) Hij zag niet meer den donkren vorm der dingen, Maar ’t lichten dat zij met hun hoes omvingen, En schilderde het laaien van den brand Die koortsig klopte in zijn nerveuze hand En òpvlamde ergens buiten hem; zijn oogen Zagen niet meer, maar sterk, door het vermogen Der… Read More »

Jan Mankes – maandgedicht november 2012

Jan Mankes Hij heeft de dieren en de stille dingen Met sterke aandachtigheid tot zich genomen En lichtend zijn zij weer aan ’t licht gekomen, Wijl zij het lichten van zijn ziel doorgingen. Hij liet zijn teerheid als verhelderingen In oogen stralen, om een mond verdroomen. En koel en klaar liet hij de zoete roomen… Read More »