Tag Archives: humor

Toon – maandgedicht augustus 2013

De titel van het gedicht ‘Toon’ verwijst naar de knecht van hospita Doom in Eerbeek. Het gedicht moest op last van broer Pieter uit de 50 gedichten voor de bundel Kaleidoscoop (1938) worden weggelaten vanwege de vloek van Toon. Hij verzorgde de uitgave, die uiteindelijk 49 gedichten bevatte. Het gedicht is in 1936 gepubliceerd in… Read More »

Visite – maandgedicht april 2011

VISITE In de avond dempen zich de stemmen. Men mompelt maar wat voor zich heen. Doch vol van leven niet te temmen Blijft de witte boezelaar van Leen. Dat weten alle mannenoogen, Dat wraakt de blik van iedre vrouw, Want zij zijn lieden van vermogen In zwart en goud; maar dat meidje, nou! Dat weet… Read More »

Het oude meisje – maandgedicht juli 2009

HET OUDE MEISJE Zij is zoo vol smachten en beminnen, Dat men haar blauwseloogen niet durft zien. Zij is ’t van ’t lange liggen gele linnen, Het ruikt naar rozen en iets muf misschien. Zij lacht onrustig, spreekt een beetje teemend, Men weet niet, is ’t gehinnik soms of snik, Een wilde vreugde, doch naar… Read More »

Vergeten kaars – maandgedicht april 2009

Vergeten kaars Ik licht en kwijn, en duister Wordt mijn geduldig hart. Om u is alles luister, Om mij is alles zwart. Uw daden en gesprekken Heb ik met vreugd belicht, Ik deed den lach ontdekken In uw ontgloeid gezicht. Ik heb uw eenzaamheden Gekoesterd en getrootst. En toen gij hebt gebeden Uw deemoed zacht… Read More »

De boerendochter – maandgedicht juli 2007

DE BOERENDOCHTER Zie, hoe zij met haar rokken zwaait, De breede handen staan naar grijpen. Reeds voor zij duidelijk gaat rijpen, Weet zij waarom de wereld draait. En daarom is zij zoo onhandig Met haar gebaren; en haar woord, Ofschoon haar frissche mond bekoort, Maakt knapen roekeloos losbandig. Maar voor haar blik wordt ieder stil.… Read More »

Sonnet – maandgedicht juni 2007

SONNET Zooals een man een keten van fijn goud Wil uit een grote gave plaat gaan drijven, En dag aan dag zich diep gebogen houdt Over zijn werkt, dat moeilijk wil beklijven, En toch geen tijd en arbeid hem berouwt, Zijn moeheid wil met luchten zang verdrijven, Dan is de keten klaar; en na wat… Read More »

Vitellus

VITELLUS Waar is Vitellus, de wafelverkooper? Waar is Vitellus, die snelle looper? Hij danste als hij liep, en hij stond op één voet, Zijn wafels waren zoo warm en zoet. De keizer kocht, en de gladiatoren, En de keizerin heeft van hem gekocht. Hij mocht alles zien en alles hooren. Was overal en nergens als… Read More »

De inbreker – maandgedicht januari 2004

DE INBREKER ‘k Hoor in de tuin door ’t dorre loof een sluipen Voor ’t open venster staat iemand te gluipen. Even een lichtflits, en een jongeman Wipt binnen, maar daar schrik ik niet erg van. ‘k Zie in zijn vage rechterhand iets blinken, Omhoog gaan, en dan traag weer nederzinken. ‘k Weet niet, is… Read More »