Tag Archives: gedichtencyclus

Via Appia – maandgedicht juni 2010

VIA APPIA Dit is de weg der heilge martelaren, De via sacra van den heldendood. Gods helgeheim doorlichtte hen zóó rood Dat zij straks Zijn gewijde kaarsen waren. In nachten grondloos hel en welig koel Hieven de zwarte pijnen hun contouren De veile keizer met zijn purpren hoeren Maakten den tuin van lauwe geuren zoel.… Read More »

Antinoüs – maandgedicht mei 2010

Antinoüs I Museo Vaticano Hoe zouden goden onder mensen wònen? Ach, zij vertoeven slechts een korten tijd, Dat men hun trouw en onderworpenheid En dan een leven van verlangen toone. Het was den keizer, of een flits van zon Door zijn gesloten oogen kwam geschoten En nooit had hij een feller glans genoten, En zaalger… Read More »

San Marco – maandgedicht maart 2010

SAN MARCO Sonnet Hier wordt het bidden murmlen en verzuchten, In deze kerk vol geur en wazig licht. Ze is als een koortsdroom en een minnedicht, Zoo liefelijk en zacht en zoo te duchten. Gelijk der zijde glanze’ in kreuk en vouwen Tezamen vloeien als ’t gewaad vergeelt, Staat hier en ginder nog de Heer… Read More »

Venezia – maandgedicht augustus 2009

Venezia Hier heeft het leven nog den zachten glans Van nutteloos in schoonheid te verstralen. Wat laat de lucht hier zuiver ademhalen! Op nieuw geluk geeft iedre dag een kans. En zaalger is de nacht hier dan een mans Gelaat, die van beminnen is doorvloten. Siddrende bloem, fel uit het bloed ontschoten, Trilt hoog des… Read More »

Gedicht Dankdag

Toegevoegd het gedicht ‘Dankdag’ Naar aanleiding van een vraag van de heer Hage is het gedicht ‘Dankdag’ uit de bundel Het Heilig Licht (1922) op de site gepubliceerd. Ik wens u veel leesplezier. Dankdag De laatste wagen is van ’t land gewankeld Het jonge volk zat lachend boven op, Oogen en haar van late zon… Read More »