Tag Archives: bijbelverhaal

Consummatum est – maandgedicht april 2016

Het gedicht van deze maand heet ‘Consummatum est!’, wat ‘Het is volbracht’ betekent. Het past natuurlijk uitstekend bij de paasmaand, maar het gedicht lijkt geschreven voor het schilderij ‘De kruisiging’ uit 1565 van Tintoretto. De grootsheid, de verslagenheid en het verdriet komen zowel in schilderij als gedicht duidelijk naar voren. Consummatum est “Het is volbracht”… Read More »

Kerstliedje – maandgedicht december 2013

Kerstliedje De deuren waren dichtgedaan; De ramen bleekten bloembesterd; De sneeuw blauwde onder blanke maan Toen ons de Heer geboren werd. Donkre spelonk was haar gegund, Waar zij van haren zoon genas. Onder den adem van het rund Bloeide ze als feeder lentegras. Daar kreunde zij in scheurend wee, Of dood haar leven knakte en… Read More »

Jonathan – maandgedicht november 2013

Een gedicht gebaseerd op de vriendschap tussen David en Jonathan (I en II Samuel). Het gedicht is geschreven vanuit het perspectief van Jonathan; het eerste woord ‘Zijn’ slaat terug op de titel. Probeer tijdens het lezen van het gedicht te ontdekken waarom De Mérode in de eerste zin het woord ‘geruild’ gebruikt. Let vooral ook… Read More »

De moeder van Sisera – maandgedicht juni 2012

De moeder van Sisera Hing zij niet als een triestige lantaren Over de balustrade van het raam, Flakkerend naar ‘t gewoel der legerscharen En naar de sombre glorie van zijn naam? Dan wenkte zij de wijste harer vrouwen En vroeg: komt daar zijn felle wagen niet, Die als een bliksem glinstert tusschen ‘t riet, Dat… Read More »

De verloren zoon – maandgedicht november 2011

DE VERLOREN ZOON Bitt’rer dan alle ellende, is dit herwonnen deel: Weer thuis te mogen slapen op lang verlaten peel, En liggen lamgeslagen … en woelen rustvermoeiend, Totdat ’t lavendelgeurig verkoelend linnen gloeit. En mijn ontstoken oogen zien, starende in den nacht, Waar ik mij wende of keere, daar ’t honend op mij wacht, Hoe… Read More »

Drie koningen – maandgedicht december 2006

DRIE KONINGEN Hij, met zijn fonkelende oogen In ’t bruine perkament gelaat, Buigt ’t hoofd en houdt de knie gebogen En kust de voet van ’t Kind dat staat En stort de schatting zijner landen: Het toornig roode goud, ter aard, En voelt den greep der kleine handen Bewegen in zijn breeden baard. Hij, in… Read More »

Kerstmis – maandgedicht december 2005

KERSTMIS Over de wereld ging de lente komen. Gods Geest is neergezweefd en als dauw Gedruppeld in de heete ziel der vromen En deed een Kind ontluiken uit een vrouw. Den hemelen ontvloeiden witte stroomen Engelen, en hun blinken rees en neeg En laaide bleek om werelds breede zoomen En glansde maan en blanke sterren… Read More »