Category Archives: verdieping

Verdiepingsonderzoek ‘Lo Spinario’

Le tireur de l’épine – fraai en vilein Willem de Mérode was een groot fan van beeldhouwwerken: uit zijn gedichten blijkt een voorliefde voor mannelijke koppen, mannenlijven en knapen. Hij schreef twee gedichten met de titel ‘Le tireur de l’épine’. Het is de Franse benaming van het  wereldberoemde beeld ‘de doornuittrekker’, ook wel ‘Lo Spinario’,… Read More »

De dichter van het licht – parallellen in de vroegste en latere poëzie van Willem de Mérode

– een literatuuronderzoek door H. de Boer In 2011 werden de vroegste gedichten van schrijver en dichter Willem de Mérode (1887-1939) gevonden door biograaf Hans Werkman. Willem de Mérode is een pseudoniem voor Willem E. Keuning. Alhoewel er veel over de dichter is geschreven, zou een onderzoek naar parallellen tussen zijn vroegste en latere werk… Read More »

Ballade van de vergeefse liefde – Muus Jacobse

Na het overlijden van Willem de Mérode in 1939, verscheen in het najaar een ballade over de dichter in Opwaartsche Wegen. Muus Jacobse schreef het gedicht. In memoriam Willem de Mérode De tweede strofe van het gedicht luidt: “Mijn zinnen rijpten tot een overvloeien van liefde en verlangen zich te geven geurend als rozen, hun… Read More »

Martine Doom-van Helden (juffrouw Doom)

Hospita Doom te Eerbeek Via Annie Mankes-Zernike (vrouw van de schilder Jan Mankes) kwam Willem de Mérode in Eerbeek terecht.  Hij logeerde in 1925 een paar weken in Rotterdam bij mevrouw Mankes, maar dat kon niet voortduren. Mevrouw Mankes had zelf vier jaar in Eerbeek gewoond met haar man, en ze wist dat er in ‘Huize Bergzicht’,… Read More »

Annie Mankes-Zernike

Annie Mankes-Zernike Annie Mankes-Zernike was de eerste vrouwelijke predikant in Nederland. Zij was getrouwd met de schilder Jan Mankes die in 1920 in Eerbeek overleed. Annie Mankes had zich het lot van De Mérode aangetrokken toen hij in 1924 de cel in moest, en zij schreef hem tijdens zijn gevangenisperiode. De Mérode leerde haar pas… Read More »

Over Wilma Vermaat

Schrijfster, christen en vriendin Willemina (Wilma) Vermaat is geboren op 14 mei 1873. Ze overleed op 20 maart 1967. Zij is onder andere schrijfster van het boek ‘God’s gevangene’, geïnspireerd op Anton Kraak, waarin zij homoseksualiteit bespreekbaar wil maken en waaruit haar begrip voor een andere geaardheid blijkt. Wilma heeft veel voor De Mérode betekend,… Read More »

Waar zat De Mérode nu eigenlijk voor in het gevang?

Wat had De Mérode gedaan om in 1924 in de cel te belanden? Of misschien beter: hoe fout was De Mérode nu eigenlijk? Er doen wat verschillende verhalen over de geaardheid van De Mérode de ronde. Omdat zijn homoseksuele geaardheid zoveel impact heeft gehad op zijn leven en op zijn naam, denk ik dat het… Read More »

Voor Bouwientje, ‘Kleine droppels water’

Blad uit het poëzie-album van een leerling van ‘meester Keuning’ Voor Bouwientje Kleine droppels water, Kleine korrels zand, Vormen saam de zeeën En het breede strand. Vluchtige oogenblikken, Nietig als ze zijn, Vormen samen de eeuwen, Die des Heeren zijn. Kleine liefdeblijken Of een vriendlijk woord, Maken van alles aarde Soms een hemelsch oord Maar… Read More »