Category Archives: veelgevraagd

In memoriam, afscheid nemen van dierbaren

Door de jaren heen is het gedicht ‘In Memoriam III’ erg bruikbaar gebleken voor een rouwdienst of als tekst op een rouwkaart. Dat gebeurt nog steeds met regelmaat; het is een veelgevraagd gedicht. IN MEMORIAM III Er is een schaduwspel van twijgen en knoppen over ’t zonnig grind, en bloemengeur en licht en wind verzaligen… Read More »

Gedicht Dankdag

Toegevoegd het gedicht ‘Dankdag’ Naar aanleiding van een vraag van de heer Hage is het gedicht ‘Dankdag’ uit de bundel Het Heilig Licht (1922) op de site gepubliceerd. Ik wens u veel leesplezier. Dankdag De laatste wagen is van ’t land gewankeld Het jonge volk zat lachend boven op, Oogen en haar van late zon… Read More »

Het afscheidsgedicht ‘De rouwtoorts’

Een deel van het gedicht ‘De Rouwtoorts’ wordt vaak gebruikt tijdens een rouwdienst of bijvoorbeeld op een rouwkaart. De Rouwtoorts Hoe stralend zijn de rozen weer herboren! Hoe vaak werd ons hun zoet geheim onthuld. Gij hebt zoo vaak gelachen en geduld Dat ik in uw beminnen ging verloren, En dieper is mijn liefde dan… Read More »

Vitellus

VITELLUS Waar is Vitellus, de wafelverkooper? Waar is Vitellus, die snelle looper? Hij danste als hij liep, en hij stond op één voet, Zijn wafels waren zoo warm en zoet. De keizer kocht, en de gladiatoren, En de keizerin heeft van hem gekocht. Hij mocht alles zien en alles hooren. Was overal en nergens als… Read More »